امشب شاهد سومین و آخرین پدیده ابرماه امسال باشید

ابرماه
ابرماه

امسال، برای دیدن پدیده ابرماه، سال بسیار خوبی بود. مجموعه‌ای از سه ابرماه را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که آخرین آنها را می‌توان امشب به تماشا نشست. پدیده‌ای که تا سال ۲۰۳۴ تکرار نخواهد شد. هرچند روشن‌ترین و بزرگترین ابرماه، در ماه گذشته نمایان بود، اما اگر با آسمان ابری مواجه بودید یا در هر صورت قصد دارید بار دیگر طلوع قرص ماهی پرنورتر از حالات عادی را ببینید، هنوز دیر نشده است. ابرماه امشب تنها یک درصد کم‌نورتر از مورد ماه گذشته است. تفاوتی که چشمان ما، اصلا نمی‌تواند آن را تشخیص دهد.

همانگونه که در مطلب ماه گذشته، اشاره شد، از آنجایی که مدار قمر ماه به دور زمین بیضوی است، فاصله آن تا ما همیشه در حال تغییر است. تغییری که در دورترین و نزدیک‌ترین حالت به ۴۸۰۰۰ کیلومتر می‌رسد. حال اگر زمانی که ماه کامل می‌شود، در نزدیک‌ترین نقطه مداری خود به دور زمین قرار گرفته باشد، شاهد پدیده ابرماه خواهیم بود.

این چند روزه، مصادف با بارش شهابی جوزایی نیز هست و برای کسانی که به شهاب‌ها علاقه بیشتری دارند، وجود یک ابرماه در آسمان خبر خوشی نخواهد بود! چرا که می‌توان با دورشدن از شهرها، از میزان آلودگی نوری آنها کم کرد. اما دوری آلودگی نوری خرید vpn  که از ماه کاملی که اتفاقا ابرماه نیز هست، اجتناب ناپذیر است! پس اگر از تعداد شهاب در این شب‌ها راضی نبودید، حداقل با دیدن ابرماه امشب بخشی از فقدان را جبران کنید!

فراموش نکنید که همزمان با طلوع ماه در اوایل شب، به سمت شرق نگاه کنید و منتظر باشد تا یگانه قمر زمین، از پس کوه یا ساختمانی، زیبایی خودش را بار دیگر به شما نشان دهد.

 

خرید vpn

خرید cisco anyconnect

خرید وی پی ان

خرید cisco vpn - خرید cisco anyconnect خرید اکانت خرید vpn
خرید cisco vpn – خرید cisco anyconnect خرید اکانت خرید vpn