خرید fcvpn

 

خرید vpn - خرید pptp vpn -خرید cisco vpn - خرید vpn آندروید خرید vpn آیفون - خرید وی پی ان
خرید vpn – خرید pptp vpn -خرید cisco vpn – خرید vpn آندروید خرید vpn آیفون – خرید وی پی ان

شبكه خصوصی مجازی یا Virtual Private Network كه به اختصار VPN نامیده می شود، امكانی است برای انتقال ترافیك خصوصی بر روی شبكه عمومی. معمولا از VPN برای اتصال دو شبكه خصوصی از طریق یك شبكه عمومی مانند اینترنت استفاده می شود. منظور از یك شبكه خصوصی شبكه ای است كه بطور آزاد در اختیار و دسترس عموم نیست .VPN به این دلیل مجازی نامیده می شود كه از نظر دو شبكه خصوصی، ارتباط از طریق یك ارتباط و شبكه خصوصی بین آنها برقرار است اما در واقع شبكه عمومی این كار را انجام می دهد. پیاده سازی VPN معمولا اتصال دو یا چند شبكه خصوصی از طریق یك تونل رمزشده انجام می شود. در واقع به این وسیله اطلاعات در حال تبادل بر روی شبكه عمومی از دید سایر كاربران محفوظ می ماند. VPN را می توان بسته به شیوه پیاده سازی و اهداف پیاده سازی آن به انواع مختلفی تقسیم كرد.

دسته بندی VPN براساس رمزنگاری
VPN رمزشده :

VPN های رمز شده از انواع مكانیزمهای رمزنگاری برای انتقال امن اطلاعات بر روی شبكه عمومی استفاده می كنند. یك نمونه خوب از این VPN ها، شبكه های خصوصی مجازی اجرا شده به كمك  IPSec هستند.

VPN رمزنشده :

این نوع از VPN برای اتصال دو یا چند شبكه خصوصی با هدف استفاده از منابع شبكه یكدیگر ایجاد می شود. اما امنیت اطلاعات در حال تبادل حائز اهمیت نیست یا این كه این امنیت با روش دیگری غیر از رمزنگاری تامین می شود. یكی از این روشها تفكیك مسیریابی است. منظور از تفكیك مسیریابی آن است كه تنها اطلاعات در حال تبادل بین دو شبكه خصوصی به هر یك از آنها مسیر دهی می شوند .(MPLS VPN) در این مواقع خرید vpn  می توان در لایه های بالاتر از رمزنگاری مانند SSL استفاده كرد.

هر دو روش ذكر شده می توانند با توجه به سیاست امنیتی مورد نظر، امنیت مناسبی را برای مجموعه به ارمغان بیاورند، اما معمولا VPN های رمز شده برای ایجاد VPN امن به كار می روند. سایر انواعVPN مانند MPLS VPN بستگی به امنیت و جامعیت عملیات مسیریابی دارند.

دسته بندی VPN براساس لایه پیاده سازی

بر اساس لایه مدل OSI كه در آن پیاده سازی شده اند نیز قابل دسته بندی هستند. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال در VPN های رمز شده، لایه ای كه در آن رمزنگاری انجام می شود در حجم ترافیك رمز شده تاثیر دارد. همچنین سطح شفافیت VPN برای كاربران آن نیز با توجه به لایه پیاده سازی مطرح می شود.

VPN لایه پیوند داده :

با استفاده از VPN های لایه پیوند داده می توان دو شبكه خصوصی را در لایه ۲ مدل OSI با استفاده از پروتكلهایی مانندATM  یاFrame Relay به هم متصل كرد. با وجودی كه این مكانیزم راه حل مناسبی به نظر می رسد اما معمولا روش ارزانی نیست چون نیاز به یك مسیر اختصاصی لایه ۲ دارد. پروتكلهای Frame Relay و ATM مكانیزمهای رمزنگاری را تامین نمی كنند. آنها فقط به ترافیك اجازه می دهند تا بسته به آن كه به كدام اتصال لایه ۲ تعلق دارد، تفكیك شود. بنابراین اگر به امنیت بیشتری نیاز دارید باید مكانیزمهای رمزنگاری مناسبی را به كار بگیرید.

VPN لایه شبكه :

این سری از VPN ها با استفاده از tunneling لایه ۳ و یا تكنیكهای رمزنگاری استفاده می كنند. برای مثال می توان به IPSec Tunneling و پروتكل رمزنگاری برای ایجاد خرید VPN  آندروید اشاره كرد. مثالهای دیگر پروتكلهای GRE و L۲TP هستند. جالب است اشاره كنیم كه L۲TP در ترافیك لایه ۲ تونل می زند اما از لایه ۳ برای این كار استفاده می كند. بنابراین در VPN های لایه شبكه قرار می گیرد. این لایه برای انجام رمزنگاری نیز بسیار مناسب است. در بخشهای بعدی این گزارش به این سری از VPN ها به طور مشروح خواهیم پرداخت.

لایه كاربرد :

این VPN ها برای كار با برنامه های كاربردی خاص ایجاد شده اند. VPN های مبتنی بر SSL از مثالهای خوب برای این نوع از VPN هستند .SSL رمزنگاری را بین مرورگر وب و سروری كه SSL را اجرا می كند، تامین می كند. SSH مثال دیگری برای این نوع از VPN ها است. SSH به عنوان یك مكانیزم امن و رمز شده برای login به اجزای مختلف شبكه شناخته می شود. مشكل VPNها در این لایه آن است كه هرچه خدمات و برنامه های جدیدی اضافه می شوند ، پشتیبانی آنها در VPN نیز باید اضافه شود.

VPN اینترانتی :

این سری از VPN ها دو یا چند شبكه خصوصی را در درون یك سازمان به هم متصل می كنند. این نوع از VPN زمانی معنا می كند كه می خواهیم شعب یا دفاتر یك سازمان در نقاط دوردست را به مركز آن متصل كنیم و یك شبكه امن بین آنها برقرار كنیم.

VPN اكسترانتی :

این سری از VPN ها برای اتصال دو یا چند شبكه خصوصی از دو یا چند سازمان به كار می روند. از این نوع VPN معمولا برای سناریوهای B۲B كه در آن دو شركت می خواهند به ارتباطات تجاری با یكدیگر بپردازند، استفاده می شود.

خرید vpn